« Úvod | Sardinský mastin - his... »

Skilos tou Alexandrou, skilos tou Pyrrou, hellenicos poimenicos - staronoví řečtí molossové

 

řecký pastevecký pes video hellenicos poimenicos     (zdroj: www.youtube.com)


UPOZORNĚNÍ: Příspěvky na těchto stránkách se zabývají historií psů a plemeny zemí jiné legislativy či kultury. Proto se v rámci objektivity nelze vyhnout zmínkách o estetických chirurgických zákrocích a zápasech zvířat. Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jsou kupírování ušních boltců a štvaní zvířat proti sobě (zápasy psů, norování apod.) v ČR zakázány.

 

Pes Alexandrův a pes Pyrrhův – tak zní překlad řeckých názvů dvou revitalizovaných antických plemen.


Alexandrem je myšlen samozřejmě makedonský král Alexandr Veliký (356 – 323 př. n. l.). Tento slavný vojevůdce používal zcela prokazatelně k bojovým účelům psy. Od molosského krále údajně získal tzv. molosské daviče, psy o jejichž vzhledu a původu mnoho nevíme. Snad se jednalo o potomky psů, které v Epiru zanechal perský král Xerxés, snad o psy pasteveckého typu. Během svých tažení měli Makedoňané možnost přišlechtit k nim řadu dalších forem. Vždyť si také podrobili většinu tehdy Řekům známého světa a všude, kam vstoupili mohli získávat nový genetický materiál. Velké psy získal Alexandr prokazatelně v Indii, o čemž existují záznamy. Jeho říše zahrnovala území Anatolie, Persie, Mezopotámie, Egypta – a dalších oblastí, kde se odpradávna vyskytovali dogovití psi. Přístup měl rozhodně i ke psům kavkazských národů a nezapomínejme také, že dobyl fénická města, na přelomu 8. a 7. stol. př. n. l. ovládnutá Asyřany (v Alexandrově době pod perskou nadvládou). Féničtí mořeplavci pravděpodobně přivezli velké dogy do Británie a zřejmě nejen tam. Zvláště fénické přístavní města Týros a Sidón na východním pobřeží Středozemního moře jsou chápána jako „brána“ mastifů západním směrem.


Král Pyrrhos (295 – 272 př. n. l.) následoval Alexandrův vzor, své výboje měl ale v plánu směřovat směrem na západ. Bojoval s Římany (bitva u Heraklie) s Kartagiňci (na Sicílii) a kdo by nikdy neslyšel o tzv. „Pyrrhově vítězství“. (Vítězná bitva u Benvenuta za cenu obrovských ztrát.) Pyrrhos byl molosským králem, takže dohady, zda měl ve svém vojsku psy, jsou více než zbytečné.


Řecká oblast doby antiky je tedy z hlediska kynologického velmi důležitá. Spojováním obrovských území docházelo k mísení různých psích forem, jak válečnou, tak obchodní činností člověka. Řecké dogy mají návaznost na psy raných indických kultur, psy mezopotámské, jdeme-li proti proudu času, a římské molossy, vydáme-li se opačným směrem. Znovuvytvoření plemen nebo tvorba plemen nových s odvoláváním na antickou tradici se tedy v Řecku vysloveně nabízí.


Speciální klub Kynologikos Omilos Diasosis Hellenikou Poimenikou se v současné době snaží obnovit a věnovat chovu tří molosských plemen. Název klubu napovídá, že jedním z nich je pastevecký pes hellenikos poimenicos, označovaný často jako Greece Shepherd (řecký ovčák – nebo přesněji řecký pastevecký pes) a dálšími psi dobyvatelů skilos tou Pyrrou a skilos tou Alexandrou, blízcí mastifům. Chovatelé se pokusili ve své vlasti vyhledat psy, kteří by odpovídali předpokládanému typu a popisům někdejších plemen, a nalezené jedince použili coby základ svého šlechtitelského snažení.


Hellenikos poimenicos je typickým psem pasteveckého typu. Jako všichni psi této skupiny je to atletický, silný a mohutně osrstěný. Tento potomek thráckých psů dobře snáší rozmary počasí - funguje jak v silných mrazech, tak i pod žhavým letním sluncem. Poimenikos je velmi důrazný obranný a strážní pes s rychlou reakcí, vhodný pro zkušeného kynologa, který si poradí s jeho vrozenou ostrostí a samostatností. V zemi původu je v současnosti využíván zejména v zemědělství; hlídá stáje před zloději či pole před nájezdy divokých prasat. Výška psů je 70 - 75 cm při 40 - 55 kg kg hmotnosti. Feny váží 32 - 40 kg kg při 65 - 68 cm v kohoutku.


Skilos tou Pyrrou a Alexandrou jsou psi směřující vzhledem k mastifům s řadou znaků psů horského typu. Hlavně srst je často poměrně dlouhá v porovnání s "pravými molossy". Pes krále Alexandra má širokou hlavu mastifa, Pyrrhův pes spíše užší hlavu podobnou vlčí. Alexandrova verze řeckého mastifa měří 60 - 66 cm, pokud jde o fenu, a 63 - 73 cm v případě psa. Hmotnost fen činí 34 - 42 kg, psů 42 - 52 kg. Pyrrhův mastif je vyšší a lehčí - feny mají výškové rozmezí 62 - 72 cm a hmotnostní 30 - 40 kg. Psi 67 - 77 cm a 37 - 47 kg. Barva srsti je nejčastěji v různých odstínech bílé, slonové kosti či světle bílo-šedé, i když se vyskytnou i jedinci dvoubarevní. U nich je patrný vliv plemene hellenikos poimenicos. Pravý Pyrrhův pes by měl být světlý - pes typu tureckého akbaše - jak se lze dočíst. Alexandrova verze má barevnou paletu zbarvení mnohem pestřejší. Existují černí, hnědí, rezaví, hnědočerní, hnědobílí a vícebarevní jedinci.


I „královští psi“ se užívají k hlídání stád a ke strážní službě, stejně jako jejich pastevecký bratr. Pyrrhův velký pes vykazuje vysokou inteligenci a dobrou cvičitelnost. Není tak ostrý jako plemena typu kavkazana, svěřený majetek je ale schopen dobře ohlídat. I pes krále Pyrrha minulosti býval údajně chován jako pes společenský, ochránce domácích zvířat a zemědělských usedlostí. K válečným účelům a „tvrdé akci“ sloužilo paralelní plemeno molosos tis Epiros. Pyrrhovi psi nejsou jako jiní „pastevci“ údajně dominantní vůči jiným představitelům svého druhu. Šlechtěni byli tak, aby byli schopni spolupracovat s jinými psy při odhánění predátorů od stád. Skilos má odehnat narušitele co nejdál od svěřeného majetku, ale bez nutnosti jej přímo napadnout a zranit. Po zažehnání nebezpečí se pes ihned vrací zpět.


Dále viz fotogalerie. Související článek: Molosská doga

 

text © Milan Junek

 počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se