« Úvod | Belgický matin »

Molossové indické oblasti obrazem

 

obrázek k článku


UPOZORNĚNÍ: Příspěvky na těchto stránkách se zabývají historií psů a plemeny zemí jiné legislativy či kultury. Proto se v rámci objektivity nelze vyhnout zmínkách o estetických chirurgických zákrocích a zápasech zvířat. Zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jsou kupírování ušních boltců a štvaní zvířat proti sobě (zápasy psů, norování apod.) v ČR zakázány.

 

Starověká Indie je jako jedna z prvních vyspělých civilizací důležitým geografickým centrem šíření molossů z Tibetu dále do světa a místem přerodu psů horského typu v hladkosrsté a mohutné mastify. Velcí psi k indické oblasti patří od starověku, jejich potomci ji ale obývají i nyní. Představme alespoň ta plemena, která je možné vidět na fotografiích (Připomínám, že výraz plemeno je zde nutno chápat v poněkud širším významu, než jej pojímá moderně organizovaná kynologie.)

 


P S I   T Y P U   V E L K É   D O G Y


 


 obrázek k článku


SINDHSKÝ MASTIF - velký mastif z Indie s návazností na původní dogovité formy oblasti (užívané v historii ke královským štvanicím a bojovým hrám) dále na válečné psy a lovecké alaunty starých Peršanů a starobylé pastevecké formy zvané koochee (v podstatě středoasiati). Plemeno bývá někdy považováno za indickou obdobu pákistánské bully kutty, jindy je od kutty striktně oddělováno. Používán je jako hlídací a zápasnický pes.


 


 obrázek k článku


BULLY KUTTA - pákistánský mastif vzniklý nejpravděpodobněji křížením indických dog s plemeny západu (zejména německými dogami, mastify, buldoky a bulteriéry). Samostatný článek zde. V rámci bully kutt se rozlišují různé typy – starověký (ancient kutta), mastifoidní (mastiff type kutta), tulla kutta, aseel kutta, modern bully kutta a další. Výsostné postavení mají linie pure bully kutt (čistých bully kutt) před různými varietami účelového křížení jako je například tzv. sindh bully.


Mezi bully kutty bývají zařazováni i další psi, někdy naopak chápaní jako samostatná plemena - kupříkladu kohati buldok, nagi buldok či sargonda buldok. Jsou většinou rovněž určeni k boji se zvířecími soupeři v arénách a strážní službě, výjimečně k lovu. Obecně vzhledově připomínají lehčí typ bully kutty.


obrázek k článku


KOHATI BULDOK


 


obrázek k článku


NAGI BULDOK


 


obrázek k článku 


SARGODHA BULDOK ?


 


obrázek k článku 


ALANGU MASTIF - velká doga z oblasti Thanjavur (též thanjavurský mastif) blízce příbuzná se sindhským mastifem a bully kuttou. (Někdy je mezi tato tři plemena kladeno rovnítko). Lze narazit na názor, že vznikl křížením sindhského mastifa s honičem alangu.


 


obrázek k článku 


CYPRO KUKUR - kumaonský mastif. Středně velký až velký dogovitý pes. Bývá spojován se psy Alexandra Makedonského nebo kyperskými molossy („Cypro“ – Kypr)


 


P S I   T Y P U   B U L T E R I É R A


 


obrázek k článku


GULL DONG - pákistánský „medvědohryz“. Další výsledek meziplemenného křížení indických psů se západními rasami. Pákistánský bulteriér typu bully – směřující k molossům. Článek zde.


 


obrázek k článku


GULL TERR - pákistánský bulteriér. Pes odvozený od raných anglických bulteriérů. Je zpravidla vyšší a atletičtější než jeho západní verze, chybí mu klabonos a většinou i vztyčený boltec. Velmi vzácný je čistý gull terr, podobný někdejším anglickým bulteriérům „Hinksova typu“. Čistý gull terr (anglicky pure gull terr - viz. obr.) je na rozdíl od svého rozšířenějšího jmenovce (anglicky typical gull terra) vždy bílý, uši má vzpřímené, je celkově lehčí s méně mohutnou hlavou.


 


P S I   K   L O V U   V E L K É   Z V Ě Ř E


 


obrázek k článku 


COMBAI (KOMBAI) - lovecký pes řady indických kmenů, zejména Zaminderů. Velmi houževnaté odvážné a výkonné plemeno. Informace o jeho početních stavech jsou protichůdné – od širokého rozšíření až po vyhynutí ve 20. století. Je blízce příbuzný s legendárním plemenem shnekottah, cenným lovcem nebezpečných zvířat v džungli. Podle Indů dokáží dva shenkottahové zabít dospělého tygra (Ha ha ha – poznámka autora). Kvůli nízkému stavu velkých zvířat v oblasti je zřejmě velmi vzácný nebo již vyhynul.


 


obrázek k článku 


PANDIKONA - další podobný typ


 


obrázek k článku 


RAJAPALAYAMSKÁ DOGA - jihoindický pes blízký chrtům. Velmi vytrvalý a zároveň silný a houževnatý pes. Je užíván zejména k lovu divokých prasat. Samostatný článek zde.


 


obrázek k článku 


SHIKARI KUTTA - pákistánský „kancohryz“. Relativně mladé plemeno vzniklo křížením gull terra a plemene tazi. Některé prameny označují jménem shikari dog až 90 cm vysoké psy z himalájského Kumáúnu podobné indickým pariům (volně žijícím psům). W. V. Soman, odborník na indická plemena, je odvozuje od dhoula indického, což není pravděpodobné.


 


S T R Á Ž N Í   P S I   A   O C H R Á N C I   S T Á D


 


obrázek k článku 


GADDI KUTTA - plemeno strážního psa spojované s tibetskými mastify, pasteveckými typy středoasijské oblasti a divoce žijícími psy oblasti Khader Jamuna.


 


obrázek k článku 


BAKARWAL - pes typu tibetské dogy. Název vznikla z výrazů bakar (koza nebo ovce) a wal (ten, který hlídá)


 


obrázek k článku 


BANGARA MASTIF - pes pojmenovaný podle garhválské oblasti Bangara. Původní jméno není známo, bangara mastifem tuto lokální varietu tibetské dogy nazval zmiňovaný W. V. Soman (autor snímku)


 


obrázek k článku 


BHOTIA - další snímek téhož autora zachycuje tzv. himalájského pasteveckého psa. Plemeno je odvozeno od tibetské dogy, jejíž lehčí typ představuje.


 


obrázek k článku 


BHÚTÁNSKÁ DOGA - obdobou bhotie je v Bhútánu bhútánská doga. (Ta je větší a nenosí ocas výhradně stočený na zádi jako tibetská doga, ale nad nebo dokonce pod její úrovní.)


Text © Milan Junek


Související články: bully kutta, gull dong, rajapalajamská doga


 
Zdravím, hodně zajímavý web jen na této stránce schází obrázky což je škoda, nezobrazují se.

přidat komentář

počítadlo.abz.cz
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se